Foreningen Retshjælp til Whistle-blowers
Til forsidenMedlemskab

Det er gratis at blive medlem af foreningen, men du er også velkommen til at støtte os økonomisk.

Foreningen Retshjælp til Whistle-blowers

Foreningen Retshjælp til Whistle-blowers er stiftet i 2004. Det er en ikke-politisk forening. Foreningen blev stiftet på baggrund af en gedigen forargelse over det uretfærdige i Frank Søholm Grevils sag. Med udgangspunkt i denne sag ønskede vi at oprette en generel forening som kunne sikre, at fremtidige whistle-blowers ikke afskrækkes fra deres forehavende.

Vi ønsker med foreningen at give folk mulighed for at støtte det vigtige og demokratifremmende, der ligger i whistle-blowing. Samtidigt vil vi signalere klart og tydeligt til nuværende og kommende whistle-blowers, at vi er nogle, som støtter dem. Og at vi er taknemmelige for de ofre, de vælger at påtage sig for samfundet og anstændighedens skyld.

Foreningen arbejder med et todelt formål:

Dels indsamler vi penge, og yder økonomisk støtte til advokathjælp for whistle-blowers. Det vil sige folk som har brudt (eller påtænker at bryde) deres tavshedspligt for at gøre offentligheden opmærksom på uretsmæssigheder i den organisation eller virksomhed de arbejder eller færdes i.

Dels søger vi at sikre muligheden for whistle-blowing gennem lobbyarbejde for en lovgivning og retspraksis, der levner mulighed for straffritagelse, hvis det er i demokratiets og befolkningens interesse.