Foreningen Retshjælp til Whistle-blowers
Til forsidenMedlemskab

Det er gratis at blive medlem af foreningen, men du er også velkommen til at støtte os økonomisk.

Generalforsamling

Søndag den 28. november 2004 blev der holdt stiftende generalforsamlingen i København, hvor foreningens formålsparagraffer blev vedtaget.

Læs formålsparagrafferne her.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i efteråret. Indkaldelse til generalforsamling sker pr. e-mail, eller på denne side med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsordenen.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af kasserer
  7. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt d) i dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen jfr. dog §6 Stk. 2 og §12 Stk. 2 i vedtægterne.