Foreningen Retshjælp til Whistle-blowers
Til forsidenMedlemskab

Det er gratis at blive medlem af foreningen, men du er også velkommen til at støtte os økonomisk.

Velkommen til
Foreningen Retshjælp til Whistle-blowers

Hvad ville DU gøre, hvis du opdagede at nogen bevidst sørgede for, at vigtige oplysninger og data blev holdt skjult for offentligheden. Hvis en skattefinansieret instans bedrog befolkningen, mens du var bundet af en tavshedspligt, der forhindrede dig i at gøre opmærksom på det?

Der er særlige situationer, hvor enhver tavshedspligt bliver overskygget af pligten overfor folket og demokratiet. I stedet har man pligt til at løfte gulvtæppet og afsløre blandt andet bedragerier og politiske rævekager.

Hvad er en whistle-blower?

Whistle-blower er betegnelsen for en person, der af etiske grunde vælger at ignorere sin tavshedspligt. En whistle-blower vælger at informere offentligheden om uetiske, ulovlige eller uansvarlige handlinger indenfor den organisation eller virksomhed han/hun tilhører. Ikke for egen vindings skyld, men simpelthen fordi han/hun føler at offentligheden har ret til at vide, hvad der foregår.

At være whistle-blower er ofte forbundet med store personlige omkostninger:

  • Man risikerer at blive retsforfulgt for at have brudt sin tavshedspligt
  • Afhængig af omstændighederne kan man straffes med bøde og fængsel, og man kan blive pålagt store sagsomkostninger
  • Man er næsten sikker på at miste sit job - selv hvis man bliver frikendt og omstændighederne har retfærdiggjort whistle-blowing
  • Man bliver stemplet som sladrehank og får svært ved at få sin troværdighed tilbage

Whistle-blowing er en vigtig sikkerhedsventil i ellers lukkede systemer. Foreningen Retshjælp til Whistle-blowers mener, at det er uhyre vigtigt med denne ventil i et demokrati, hvor ikke alle oplysninger er offentligt tilgængelige. Derfor støtter vi whistle-blowers økonomisk, så de kan få hjælp til at betale advokater, hvis deres afsløringer ender med en retssag.

Whistle-blowers har brug for støtte

Foreningen Retshjælp til Whistle-blowers lever udelukkende af bidrag fra medlemmerne. Derfor er det vigtigt at I støtter os, så vi kan støtte dem. Alle beløb hjælper med til at sikre at folk ikke bare dukker hovedet og kikker den anden vej, når de støder på uretmæssigheder, der ligger udenfor offentlighedens normale rækkevidde.

Tavshedspligt skal respekteres, men må aldrig kunne bruges til at dække over ulovligheder eller inkompetence.